Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har fått Bymiljøprisen for satsingen på god byutvikling. Hamar kulturhus og nye torg og gater er åpnet. Sammen med øvrig sentrumsutvikling, har vi fått et bysentrum der folk trives. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for en lang rekke arrangementer. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt. Vangsvegen er nå pyntet for fastelavn og Ungdoms-OL.

Brann og feiing Hamar

HIb logo.Hedmarken brannvesen (Hib) er et felles brannvesen for kommunene Hamar, Stange og Løten på Hedmarken - på østsiden av Mjøsa

Du finner vanligvis informasjon fra dem på denne nettsiden:
www.hedmarken-brannvesen.no 
- MEN, nå er de under oppgradering, så finn info om brannvesenet på nettsiden til Løten kommune så lenge.
 

Ønsker du kontakt med HIB, kan du ringe tlf 40 00 79 99.
Epost: hib@hamar.kommune.no
Gjelder henvendelsen din en akuttsituasjon, skal du ringe 110.

Vi har tre brannstasjoner:
Hovedbrannstasjonen ligger inntil Vikingskipet i Hamar. Den er døgnbemannet med 4-5 heltids brannmannskaper. Her har administrasjonen, forebyggende avdeling og feierne i Hamar og Vang sitt tilhold.

Brannstasjonene i Stange og Løten har brannmannskaper på deltid med hjemmevakt. Stasjonene er ubetjente, men feierne tilknyttet disse områdene har sine kontorplasser her.

Informasjon vedr. brann og brannvern:

Husk røykvarsler-påbudet!

Informasjon om brannvern på ulike språk 
 

Sist endret: 08.12.2015
|
|
|