Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har fått Bymiljøprisen for satsingen på god byutvikling. Hamar kulturhus og nye torg og gater er åpnet. Sammen med øvrig sentrumsutvikling, har vi fått et bysentrum der folk trives. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for en lang rekke arrangementer. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt. Vangsvegen er nå pyntet for fastelavn og Ungdoms-OL.

Seniorsenteret Velferden

Adresse: Wergelandsgate 2, 2317 Hamar
Telefon: 62 52 65 50
Daglig leder: Eli Dæhlin Bøhmer 
Privat telefon leder: 976 75 501

Velferdssentralen er et frivillig samlingssted for eldre i Hamar. Kort sagt: Et sted å gå - et sted å bruke. Her foregår en rekke aktiviteter i løpet av uka:  

  • Tirsdagstreff med ulike kulturinnslag
  • Seniordans
  • Sangkor
  • Bridgeklubb
  • Hobbyklubb
  • Hyggebingo 
  • Kurs i samarbeid med Folkeuniversitetet
  • Gudstjenester
  • Turer
  • Hårpleie og fotpleie 

Smørbrød serveres! Festkledde damer!

Representanter fra tilsluttede foreninger danner styret og de er ansvarlige for drift av Velferdssentralen. Hamar kommune yter et betydelig driftstilskudd og betaler husleie.

De tilsluttede foreningene er: Hamar Røde Kors, Hamar Sanitetsforening og LHL ( Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) Hamar og HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) Hamar. Seniorsenteret Velferden har over 40 frivillige hjelpere som deltar under de ulike arrangementene.
.

Sist endret: 11.02.2016
|
|
|