Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune fikk Bymiljøprisen for satsingen på god byutvikling i 2013. Senere er kulturhuset og nye torg åpnet. Sammen med øvrig sentrumsutvikling, har vi fått et bysentrum der folk trives. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for en lang rekke arrangementer. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt. Bildet er hentet fra Bryggeriparken.

Hamar Velferdssentral for eldre

Seniorsenteret Velferden

Adresse: Wergelandsgate 2, 2317 Hamar
Telefon: 62 52 65 50
Daglig leder: Tone Fremming Larsen
Privat telefon leder: 62 52 99 94

Velferdssentralen er et frivillig samlingssted for eldre i Hamar. Kort sagt: Et sted å gå - et sted å bruke. Her foregår en rekke aktiviteter i løpet av uka:  

  • Tirsdagstreff med ulike kulturinnslag
  • Seniordans
  • Sangkor
  • Bridgeklubb
  • Hobbyklubb
  • Hyggebingo 
  • Kurs i samarbeid med Folkeuniversitetet
  • Gudstjenester
  • Turer
  • Hårpleie og fotpleie 
 

Representanter fra tilsluttede foreninger danner styret og de er ansvarlige for drift av Velferdssentralen. Hamar kommune yter et betydelig driftstilskudd og betaler husleie.
De tilsuttede forenignene er: Hamar Røde Kors, Hamar Sanitetsforening, Hamar Soroptimistklubb, LHL Hamar og Hamar Hvite Bånd. Velferdssentralen har over 40 frivillige hjelpere som deltar under de ulike arrangementene.

Sist endret: 17.09.2014
|
|
|