Velkommen til Hamar kommune!

Hamar kommune fikk Bymiljøprisen for satsingen på god byutvikling i 2013. Senere er kulturhuset og nye torg åpnet. Sammen med øvrig sentrumsutvikling, har vi fått et bysentrum der folk trives. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for en lang rekke arrangementer. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt. Bildet viser Stortorget med Hamar kulturhus og Hamar domkirke som naboer.

Omsorgsboliger Klukstuen

Omsorgsleiligheter


Omsorgsleilighetsenheten på Klukstuen består av 24 leiligheter for demente og 6 leiligheter for annen psykiatri.

Leilighetene for demente er et lavterskeltilbud for personer med kognitiv svikt med behov for trygghet og tilrettelegging for å mestre dagliglivets gjøremål. De består av Hus H, Hus I og Hus J med 8 leiligheter på hvert ”hus”. På disse tre husene er det fellesareale hvor alle måltider serveres og hvor det sosiale blir vektlagt.

Hus G har 6 omsorgsleiligheter uten fellesareale med tilbud til yngre mennesker med behov for tilrettelagt botilbud.

Omsorgsenheten har heldøgns bemanning og er drevet rundt prinsippene om hjemmebaserte tjenester med husleiekontrakt og vedtak på hjemmesykepleie og hjemmehjelp.


Sist endret: 09.01.2007
|
|
|