Velkommen til Hamar kommune!

Hamar kommune mottok i 2013 Bymiljøprisen for satsingen på god byutvikling. Et nytt kulturhus og nye torg er åpnet. Sammen med øvrig sentrumsutvikling, har vi fått et bysentrum der folk trives. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for en lang rekke arrangementer. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt. Bildet viser den gamle Nestlé-fabrikken; et område i omforming for en ny tid.

Strategisk næringsplan for Hamar

Komiteen for næring og kultur har mandat fra formannskapet til å evaluere den forrige næringsplanen (2003) og foreslå nye hovedmål for næringspolitikken i Hamar kommune.

Strategisk næringsplan finner du her:

Forsiden Strategisk Nærignsplan.

Som bakgrunnsmateriale for strategisk næringsplan, ble Østlandsforskning engasjert for å utarbeide et grunnlag for slik evaluering. Arbeidet har resultert i to rapporter:

Delrapport 1: Hamar - Befolkning, næringsliv og attraktivitet 

Delrapport 2:Hamars rolle som regionsenter

 

Sist endret: 21.05.2014
|
|
|