Velkommen til Hamar kommune!

Hamar kommune mottok i 2013 Bymiljøprisen for satsingen på byutvikling og gode miljøer. Et nytt kulturhus er åpnet. Sammen med øvrig sentrumsutvikling, butikker, restauranter og grønne lunger, har vi fått et bysentrum med sjel og liv. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for en lang rekke arrangementer. Beliggenheten ved Mjøsa versettes høyt, og her finner du områder for rekreasjon og naturopplevelser helt inntil bykjernen. 

Strategisk næringsplan for Hamar

Komiteen for næring og kultur har mandat fra formannskapet til å evaluere den forrige næringsplanen (2003) og foreslå nye hovedmål for næringspolitikken i Hamar kommune.

Strategisk næringsplan finner du her:

Forsiden Strategisk Nærignsplan.

Som bakgrunnsmateriale for strategisk næringsplan, ble Østlandsforskning engasjert for å utarbeide et grunnlag for slik evaluering. Arbeidet har resultert i to rapporter:

Delrapport 1: Hamar - Befolkning, næringsliv og attraktivitet 

Delrapport 2:Hamars rolle som regionsenter

 

Sist endret: 21.05.2014
|
|
|