Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har fått Bymiljøprisen for satsingen på god byutvikling. Hamar kulturhus og nye torg og gater er åpnet. Sammen med øvrig sentrumsutvikling, har vi fått et bysentrum der folk trives. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for en lang rekke arrangementer. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt. Vangsvegen er nå pyntet for fastelavn og Ungdoms-OL.

Rehabilitering Hamar

Rehabiliteringstjenestene i Hamar kommune er lokalisert til Finsalsenteret. Rehabiliteringen ved Finsalsenteret er en tjeneste som gis til personer fra 18 år og oppover. Avdelingen på Finsal heter nå avd.B, og består av en korttidsenhet/opptrening og en rehab.enhet. 12 plasser på hver fløy.

Det drives rehabilitering på ulike arenaer:

  • Hjemmerehabilitering – det enkelte hjem
  • Dagrehabilitering – på rehab.avd Finsalsenteret
  • Døgnrehabilitering – rehab.avd Finsalsenteret


Rehab.teamet består av følgende personer:

  • Gun Frogner, ergoterapeut,  tlf. 95 73 59 83
  • Ann Kristin Joakimsen er rehab.koordinator med tlf. 95 77 44 85 og leder av rehab.teamet
  • Solvår Wennersgaard (vikar tom 31.8.2015), fysioterapeut, tlf 62 56 36 35 mob 901 55 673
Gun Frogner   Ann Kristin Joakimsen

Annen kontaktinfo:

Se vår brosjyre om rehabilitering

Søknadskjema helse og omsorg

 

Sist endret: 07.01.2016
|
|
|