Velkommen til Hamar kommune!

Hamar kommune mottok i 2013 Bymiljøprisen for satsingen på byutvikling og gode miljøer. Et nytt kulturhus er åpnet. Sammen med øvrig sentrumsutvikling, butikker, restauranter og grønne lunger, har vi fått et bysentrum med sjel og liv - tett på Mjøsa. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for en lang rekke arrangementer. Bildet viser kulturhus-passasjen.

Rehabilitering Hamar

Rehabilieringstjenestene i Hamar kommune er lokalisert til Finsalsenteret. Rehabiliteringen ved Finsalsenteret er en tjeneste som gis til personer fra 18 år og oppover. Avdelingen på Finsal heter nå avd.B, og består av en korttidsenhet/opptrening og en rehab.enhet. 12 plasser på hver fløy.

Det drives rehabilitering på ulike arenaer:

  • Hjemmerehabilitering – det enkelte hjem
  • Dagrehabilitering – på rehab.avd Finsalsenteret
  • Døgnrehabilitering – rehab.avd Finsalsenteret


Rehab.teamet består av følgende personer:

  • Gun Frogner, ergoterapeut,  tlf. 95 73 59 83
  • Borghild J Hagen, fysioterapeut, tlf 93 89 92 06
  • Ann Kristin Joakimsen er rehab.koordinator med tlf. 95 77 44 85 og leder av rehab.teamet
Gun Frogner Borghild J. Hagen Ann Kristin Joakimsen

Annen kontaktinfo:

Se vår brosjyre om rehabilitering

Sist endret: 25.09.2013
|
|
|