Velkommen til Hamar kommune!

Hamar kommune fikk Bymiljøprisen for satsingen på god byutvikling i 2013. Senere er kulturhuset og nye torg åpnet. Sammen med øvrig sentrumsutvikling, har vi fått et bysentrum der folk trives. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for en lang rekke arrangementer. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt. Bildet viser Stortorget med Hamar kulturhus og Hamar domkirke som naboer.

Klokkespillet i Hamar

Klokkespillet i Hamar ble offisielt tatt i bruk 25.mai 2004. Klokkespillet var en gave til byens 150-års-jubileum i 1998. Men finansiering av klokketårn og diskusjon om plassering, førte til at det tok tid før klokketårnet kom opp. Men nå står de der og er et flott landemerke for Hamar.

Klokkespillet i HamarFakta om klokkespillet:

  • Klokkespillet består av 24 klokker og spenner over to oktaver.
  • Klokkene har ulik størrelse og veier fra 29 til 680 kilo. Totalt 3,8 tonn.
  • Klokketårnet er tegnet av arkitekt Tor Kraft i Hamar.
  • Klokkene er programmert til å markere hver time fra 09.00 til 21.00.
  • Først spilles et tidssignal komponert av Bjørn Sverre Kristensen, deretter kommer klokkeslagene etterfulgt av en melodi.
  • Hver tredje time spilles en litt lengre melodi. Disse varierer med årstida.
  • Klokkene kan også spilles på manuelt via et klaviatur, og det er mulig å spille konserter.
  • Klokkespillet og dens plassering er unik for Hamar. Klokkespillet er et "offentlig instrument" som har blitt godt mottatt av innbyggerne.

Om musikken:
Det er blitt nedsatt en klokkespillskomite. Komiteen har til oppgave å velge ut og arrangere passende melodier, og består av musiker Morten Sanner, domkantor Per-Edvard Hansen og komponist Bjørn Sverre Kristensen.

interprogrammet iverksettes 14. oktober og går til 14. april, avbrutt av et adventprogram 1. – 23. desember, og et juleprogram 24. desember – 6. januar (de hellige tre kongers aften). Sommerprogrammet spilles fra 14. april og fram til 14 oktober.

Komiteen har valgt ut følgende melodier i år:

SOMMERREPERTOARET:
KL 09.00: Svantes lykkelige dag. (Poul Dissing)
KL 10.00: Hamarsangen
KL 11.00: Den blomstertid nå kommer (salmeboka)
KL 12.00: Marte og Baldrian
KL 13.00: Sol ute, sol inne
KL 14.00: Det går en vind över vindens ängar
KL 15.00: Spanish ladies (shanty)
KL 16.00: Så seile vi på Mjøsa
KL 17.00: Å var jeg en sangfugl
KL 18.00: Summertime (G. Gerswin) 
KL 19.00: Sønnavindsvalsen
KL 20.00: Vandringsvise (Einar Skjæråsen) 
KL 21.00: Bånsull (Alf Prøysen)

VINTERREPERTOARET:
Kl. 09.00: I Østen stiger solen opp
kl. 10.00: Jeg snører min sekk
kl. 11.00: Det snør, det snør
kl. 12.00: Herre Gud, ditt dyre navn og ære
kl. 13.00: Hu hei hvor er det vel friskt og lett 
kl. 14.00: Bjørnen sover
kl. 15.00: Millom bakkar og berg
kl. 16.00: Fager kveldssol
kl. 17.00: Om kvelden når det mørkner
kl. 18.00: So, ro, lille mann
kl. 19.00: Byssan lull
kl. 20.00: Gjendines bådnlåt
kl. 21.00: Vuggevise av Brahms

ADVENTSREPERTOARET: 
Kl. 09.00: Santa Lucia (06)
Kl. 10.00: Gjør døren høy
Kl. 11.00: Nisser og dverge
Kl. 12.00: Folkefrelsar til oss kom
Kl. 13.00: Hvem er... (Jul i Skomakergaten)
Kl. 14.00: Det bor en baker
Kl. 15.00: På låven sitter nissen
Kl. 16.00: Mot jul
Kl. 17.00: Nå tenner vi vår adventskrans
Kl. 18.00: Musevisa
Kl. 19.00: Tenn lys
Kl. 20.00: I himmelen, i himmelen
Kl. 21.00: Eg veit i himmerik ein borg
 
JULEMUSIKK: 
kl. 09.00: Kling no klokka (jul 06)
kl. 10.00: Det hev ei rose sprunge
kl. 11.00: Deilig er den himmel blå 
kl. 12.00: Romjulsdrøm 
kl. 13.00: Jeg synger julekvad
kl. 14.00: Et barn er født i Betlehem
kl. 15.00: Det kimer nu til julefest 
kl. 16.00: Julekveldsvise
kl. 17.00: Glade jul
kl. 18.00: Det lyser i stille grender
kl. 19.00: Jeg er så glad hver julekveld
Kl. 20.00: Deilig er jorden (jul 06)
kl. 21.00: Mitt hjerte alltid vanker 

------------

Bakgrunn for klokkespillet:
I forbindelse med Hamars 150-års-jubileum i 1998, tok Eivind Grønlien og Jan Aaltvedt inititativ til å få til en gave til byen. Fem bedrifter: Sparebanken Hedmark, Gjensidige Nor, Norsk Tipping, KA. Rasmussen og Eidsiva Energi ville alle støtte opp om klokkene, og de ble satt i bestilling. Pris ca 1 million kroner.

Men kommunen brukte tid på å finne penger til klokketårn og ulike plasseringer ble diskutert. Først i 2003 ble det bestemt at tårnet skulle stå i Mjøsa - utenfor Skibladnerbrygga - og arbeidene med tårnet ble påbegynt vinteren 2004. Kostnad for Hamar kommune 1,3 millioner kroner.

Bildene under viser den offisielle åpningen 25.mai 2004 klokka 12.00. Det regnet, men folk møtte opp i stort antall til denne merkedagen for Hamar.
 

Giverne overrekker klokkespillet   En smilende ordfører tar imot gaven.
Giverne overrekker klokkespillet   En smilende ordfører tar imot gaven
Veterankorpset spiller i anledning åpningen av klokkespillet.   Bjørn Sverre Kristenesen og Per Edvard Hansen spiller på klokkene slik at alle får høre klangen.
Veterankorpset spiller i anledning åpningen av klokkespillet.   Bjørn Sverre Kristenesen og Per Edvard Hansen spiller på klokkene slik at alle får høre klangen.

 

Sist endret: 24.04.2014
|
|
|