Kommunedelplan for sentrum ble vedtatt i 1995.

Vedlegg: