Elevene er forsikret gjennom KLP. Forsikringen gjelder ulykke/skade som rammer elevene mens de under skolens ledelse deltar i undervisning, ekskursjoner, reiser og lignende. KLP svarer også for ulykker/skader som rammer elevene i friminutt og på direkte vei til og fra skolen.

Eventuelle utgifter til lege/sykehus i forbindelse med skade i skoletiden refunderes av trygdekontoret etter at skolen har sendt skademelding.

Forsikringen gjelder ikke ved bruk av rullebrett når det ikke er brukt sikkerhetsutstyr (hjelm, albue-, håndledd- og knebeskytter).