- De som har vært hos samme arbeidsgiver i 25 år, kan karakteriseres som stabile og trofaste, sa personalsjef Jan Otto Langmoen, og minnet om at slike begreper lett kan misforstås i vår omskiftelige tid der omstillingsevne og handlekraft er honnør-ordene som heller brukes.

- Men spør vi alle som mottar tjenester i barnehage, skole, på en institusjon eller andre steder  i kommunen, er jeg sikker på at de verdsetter et fast personale å forholde seg til, mer enn noe annet, fortsatte han.

Rådmann Svein M. Skaaraas fulgte opp med å gi ytterligere honnør til sine ansatte før de velfortjente klokkene i gull ble delt ut. Snitter og kake hørte også med på en slik merkedag.

Ved å klikke på bildet under, lastes et større opp. Vær oppmerksom på at dette kan ta tid hvis du ikke har bredbånd.

Gullklokke-mottakerne sittende i gruppe

På bildet ser vi (bak fra venstre): Rådmann Svein M. Skaaraas, Anne M. Rønning Olsby, Anne Grethe Nesvaag, Aud Eva Antonsen, Kari Bleken Rud, Erna Harder, Anne Birgit Rustad, Grethe S. Pedersen, Sissel Nyang, Per Olav Thoresen, Kari Eliassen, Bjørg Ose Langseth, Anne-Britt Hauklien Tømmerholen, Anne Louise Riis, Bjørn Erik Liberg, Elin Hagemann Tollersrud, Kari Eliassen, Heidrun Rypdal Sveen, Bjørg Sveen Larsen, Sigmund Lintoft og Elin Brandt. Foran fra venstre: Astrid Lysgaard, Marit Pedersen, Gun E. Storsveen, Åse Unni Engen, Ingeborg Finborud, Karin Bråtelund, Else Gravdal og Anne Berit Knudsen.

Gerd Marie Undseth og Toril Borgen Strande var ikke til stede da bildet ble tatt.

Mer om disse ansatte

Fotografen beklager at noen dessverre blunker på bildet, men en eller flere var uheldige på samtlige av de bildene som ble tatt.