Om tjenesten
Kort beskrivelse Et liv på egne premisser er målet med ergoterapi. Tiltakene tar sikte på å fremme aktivitet, deltakelse og tilhørighet i hjem, barnehage/skole, arbeid og fritid.
Kriterier/vilkår Ergoterapi er et tilbud til mennesker som av ulike grunner har vansker med å utføre daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det. Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser.
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Annen informasjon

Mer informasjon om ergoterapitjenesten

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Saker barn og unge:
Mari Fjeldsveen 62 56 39 14 / mob. 948 77 068
Anette Pedersen Schmitz 62 56 39 16 / mob. 948 77 271

Saker voksne:
Randi Rabstad 62 56 39 48 / mob. 948 76 011
Rita Nerland 62 56 39 15 / mob. 948 76 919
Kersti Mellesmo 62 56 39 46 / mob. 948 77 782

Kommunal rehabilitering/hjemmeteam:
Vegard Backe mob. 993 85 869
Gun Frogner 62 56 36 30 / mob. 907 35 983
Karen Wenche Flugstad 62 56 36 31 / mob. 905 97 511

Hørselskontakter:
Randi Rabstad mob. 948 76 011
Inger F. Robsahm mob. 991 02 044

Synskontakter:
Rita Nerland mob. 948 76 619


Ansvarlig enhet
Helse og omsorg
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-11-17