ROM Eiendom AS er oppdragsgiver for utvikling av Hamar stasjon.   Det spanske arkitektfirmaet Salcedobrossa Estudio er engasjert sammen med det lokale arkitektfirmaet Anderssen+Fremming AS. I tillegg til selve stasjonsbebyggelsen er organisering av kollektivknutepunkt for buss, tog, taxi mm viktig.  Kommunen og andre offentlige myndigheter er også med i arbeidet med å utvikle stasjonen og knutepunktet.

Som ledd i oppfølging av ideer fra arkitektkonkurransen Europan 8 er det under vurdering om hovedgangforbindelsen mellom sentrum og de nye bydelene i Strandsonen heller bør være en overgang over sporene enn undergang under sporene.

I et arbeidsseminar tidligere i februar presenterte SalcedoBrossa Estudio som også var vinnerteam i Hamarprosjektet i Europan 8, spennende tanker om en overgang med åpen plassdannelse over jernbanen og i et skrånende plan ned mot Mjøsa. Dette er en alternativ løsning til undergang slik Strandsoneplanen forutsetter. De involverte partene tror at en overgang kan gi bedre og mer attraktiv forbindelse mellom Strandsonen og Hamar sentrum enn det som er mulig i en undergang. Da er gode ideer og funksjonelle løsninger en forutsetning!

SalcedoBrossa Estudio har laget et hefte med illustrasjoner av idéer for nytt terminalbygg med overgang til Strandsonen. De har også laget to "videosnutter" som viser en spasertur ned Torggata, gjennom nytt terminalbygg og ned på perrongen og en togtur inn til Hamar stasjon under nytt terminalbygg.

Kontaktperson i Hamar kommune, Plan og utviklingsavdelingen er Johanne Aasnæs Sørum tel. 62510604.