Detaljplanlegging og arkitektkonkurranse vil vise hvor fint det blir å bo der. Kvalitet, miljø og universell utforming skal stå i fokus.

Det vil bli variert botilbud til innbyggere i alle aldre og nærhet til skole, barnehage og ikke minst tilgjengelighet til grøntarealer og friområder i og utenfor området er premisser for den videre planleggingen.

Dokumenter i saken: