Det er Vegtrafikkloven som regulerer parkering. Herunder kommer også parkering av scootere og mopeder på lik linje med motorsykler. Den generelle regelen i sentrale, regulerte strøk, er at det skal betales avgift ved parkering - på lik linje med biler.

Men Hamar kommunen har på eget initiativ gjort det noe enklere for brukere av ”tohjulinger”. Kommunen har tilrettelagt egne plasser i sentrum og skiltet og merket disse for motorsykler, scootere og mopeder. På disse plassene er det gratis å stå. (P-plass med underskiltet nr 807.7 "Motorsykkel og moped", tillater gratis parkering for kjøretøy som er registrert i denne kjøretøygruppen) 

Dette gjelder følgende plasser, og kun dem. Se etter underskiltet som viser tydelig hvilke plasser dette gjelder på aktuelle stedene:

  • P-7 Koigen
  • P-plass langs Brygga, ved undergang mot Skappelsgate.
  • Håkonsgate v/Arbeideren
  • Vestre Torg P-hus