Rapporten ble framlagt for formannskapet 28. mars 2007 og for kommunestyret 18. april 2007.

Aktuelle dokumenter: