Endringene omfatter spørsmål om øket tomteutnyttelse for kommunens eiendommer i Hesteskoen, samt mindre endringer i regulert friluftsområde og friområde.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til:
Hamar kommune, faggruppe arealplan, Vangsvegen 51, postboks 4063, 2306 Hamar innen 01.08.07.

Dokumenter til saken: