Søknad om leie av arealer i Gågata, på torgene eller andre steder i byen, skal rettes til kommunen. 

Priser for leie av areal

Send en kortfattet søknad til:
Hamar kommune,
By, miljø og arbeid
postboks 4063,
2306 Hamar

eller på epost: postmottak@hamar.kommune.no