Adresse Åker og Ener vel,
Ridabuveien 6, 2322 Ridabu.
E-post
Kontaktperson Jon Rognerud Løberg, tlf.906 68 072
Ridabuvegen 6, 2322 Ridabu
Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Vi er en velforening for de som bor på begge sider av Sælidveien ned til RV25 på Ridabu. Vi har to lekeområder hvor hovedområdet med fotballbane/skøytebane ligger like ved Åker barnehage.

Dato oppdatert 2012-01-02