Enheten har derfor laget et kort skjema som det tar noen minutter å svare på. Undersøkelsen starter 30. november og avsluttes 14. desember 2007. De som kontakter Servicekontoret i den tiden vil få tilbud om å delta.

Har du ellers vært i kontakt med enheten og ønsker å svare på skjemaet, gjør en av følgende:

  1.  Klikk her for å laste ned skjemaet. Send det deretter til Servicekontoret.
  2.  Ring Servicekontoret og be om å få tilsendt skjemaet. Da får du også tilsendt en frankert konvolutt som brukes til å sende skjemaet tilbake.
  3. Kom innom Servicekontoret i rådhuset og hent skjemaet i skranken. Da kan du fylle det ut der og legge det i en intern postkasse. Du kan også ta det med hjem og fylle det ut senere. 

Undersøkelsen er anonym.

Servicekontorets telefonnummer er: 62 51 02 10. Besøksadressen er Vangsvegen 51. Ferdig utfylt skjema sendes til:  

Hamar kommune
Servicekontoret
Postboks 4063
2306 Hamar  

Har du ellers spørsmål, ta kontakt med Servicekontoret på ovennevnte telefonnummer eller kom innom rådhuset.

Bildet: Marit Lillehagen og Ellen-Marie Jensen Dobloug ved Servicekontoret håper flest mulig vil delta på brukerundersøkelsen.
Foto: HAMAR KOMMUNE