Ionisk eller optisk?
Det finnes to hovedtyper røykvarslere: Ioniske og optiske. Forskjellen ligger i måten de oppdager røyk på. Den ioniske reagerer raskere på åpen ild, men vil ikke varsle deg ved en ulmebrann som avgir mye røyk. Den optiske derimot vil se røykutviklingen og varsle deg umiddelbart.

Det aller beste er derfor å ha begge typer røykvarslere. Skulle du velge en type, er den optiske best. I tillegg til å bytte batteri regelmessig, bør du forsikre deg om at røykvarsleren er montert riktig og at den virker som den skal. 

Definisjon av boliger som omfattes av påbudet 
Med bolig menes leiligheter, rekkehus, privatboliger, hybler og hytter - og alle disse skal altså ha godkjent røykvarsler.

HUSK: Statistikken viser at minst 10-20 liv reddes i Norge hvert år takket være røykvarslerne.  

Les MER OM RØYKVARSLERE på nettsiden til Norsk Brannvernforening.