Bakgrunnsinformasjon:
Arbeidet med kulturplanen har vært ledet av komiteen for næring og kultur. I første fase ble det utarbeidet en kulturmelding del 1. Denne viste et bilde av situasjonen på kulturfeltet i Hamar og denne var også ute til høring. Dokumentet ble behandlet av kommunestyret i mai -06, og de ga der retningslinjer for innholdet i del 2.

I arbeidet med del 2 er det utarbeidet 10 ulike delutredninger med bakgrunn i de temaene som kommunestyret vedtok. Delutredningene danner igjen grunnlag for den STRATEGISKE KULTURPLANEN, som her ligger som del 2.

Kulturmelding del 1

Kulturmelding del 2