Utdrag fra meldingen:
"Det som først og fremst særpreger Hamar, er det store mangfoldet og de mulighetene som finnes for å være i aktivitet, både fysisk aktivitet på egenhånd, gjennom deltakelse i idrett eller ved å drive friluftsliv.

Den geografiske beliggenheten gir muligheter for aktivitet og rekreasjon både til lands, vanns og i luft. Nærheten til Mjøsa og den flotte strandsonen, skogen i Furuberget og de mindre skogteiger i byen så som Ankerskogen, Klukehagen og Børstadlunden, gir flotte muligheter for egenorganisert og organisert aktivitet. "

Les idretts- og friluftsmeldingen (word-dok)