Adresse Gåsbuvegen 900
2323 Ingeberg
E-post
Kontaktperson Oddvar Dufseth
Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Vangsåsen vel ble startet i 1976. Det er en forening for både fastboende og hytteeiere i Vangsåsen. Foreningens formål er å medvirke til en utvikling i Vangsåsen som er til gagn for velets medlemmer.

Velforeningens dekningsområde er i hovedsak Gåsbuvn., Veståsvn., Brennsætervn., Skolebakken og Bjørgedalsvn. i Hamar kommune.

Nytt styre valgt 2019:
Leder: Oddvar Dufseth
Nestleder: Solveig Fredriksen Aasen
Kasserer: Brigt Birkeland
Styremedl/Webansvarlig: Henriette Kildahl
Sekretær: Tove M Rosenberg
Styremedl/webansv: Magnus Heramb
Dato oppdatert 2019-04-15