Adresse Leder:
Pål S Tåsåsen
Kirkebyenga 35 A
2323 Ingeberg
E-post
Kontaktperson Pål S Tåsåsen
Web adresse Nettsiden Vangsåsen vel
Beskrivelse Vangsåsen vel ble startet i 1976. Det er en forening for både fastboende og hytteeiere i Vangsåsen. Foreningens formål er å medvirke til en utvikling i Vangsåsen som er til gagn for velets medlemmer.

Velforeningens dekningsområde er gamle Vestås skolekrets samt området omkring Ormseter.

Nytt styre valgt 2017: Leder: Pål Tåsåsen, Nestleder: Amund Langseth, Kasserer: Hanne-Grethe Sæhlie, Webansvarlig: May Torild Brustad Lund, Sekretær: Tove M Rosenberg, Styremedlem: Kjell Ivar Knutsen
Dato oppdatert 2017-04-24