IKT-strategien finner du her . Den ble vedtatt i Hamar kommunestyre 29. februar 2012.