Felles digitaliseringsstrategi for Hamar, Stange, Kongsvinger, Løten, Sør Odal og Nord-Odal kommune.

Digitaliseringsstrategi 2017-2020.