E-post
Kontaktperson Leder: Magnar Sortåsløkken
Ulsholtvn 18
1053 Oslo
tlf 992 25 612

Sekretær: Henriette M. Hoel - hoelhenriettemikkelsen@gmail.com
Kasserer: Tore Hagen
Styremedlemmer: Per Otto Landfald og Hjørdis Harestad

Dato oppdatert 2018-04-23