Vold ligger i Hamar kommune og Lund søndre ligger i Ringsaker kommune. De skal planlegges i sammenheng og utbygging i de to kommunene skal forhåpentlig vis skje parallelt. Første hus kan stå ferdig i 2010.

Begge kommunene sammen med Husbanken, Trefylket og Block Watne står som arrangører. Attraktivt og variert  bomiljø med høykvalitet er viktig sammen med andre kriterier som miljøbevisthet, bruk av tre, universell utforming og lokal håndtering av overvann. Se konkurranseprogrammet med kart over området. Innleveringstidspunkt for arkitektkonkurransen er fastsatt til 6. juni 2008.

Dette er de sju arkitektgruppene:

Thomas Falkenberg arkitekt MNAL v/ Thomas Falkenberg
Aursand og Spangen AS arkitekter MNAL
Sundt og Thomassen AS, landskaps arkitekter MNAL

Arkitektkontoret GASA AS v/Marius Nygaard
IN`BY v/ Ola Bettum

Askim/Lantto Arkitekter AS v/ Niels Marius Askim

LMR arkitektur AS v/ Torstein Lømo,
Asplan Viak, landskapsarkitekter

Kritt Arkitekter AS v/ Peter L´orange
Østengen og Bergo AS

HRTB AS v/Ola Mowé
Vilhelm Lauritzen Arkitekter,
Grindaker AS + rådgiver kulturminner.

April Arkitekter AS v/ Kjersti Hembre
Dronninga Landskap AS

Kontaktperson er Anne Marie Stenmark telefon 62510676