Om tjenesten
Kort beskrivelse Tømmested for båter og biltoaletter ved Marinasenteret på Tjuvholmen, nær båthavna (godt skiltet).
Målgruppe
Båteiere, campingturister
Kriterier/vilkår Ingen
Om søknadsprosessen
Annen informasjon

Anlegget er kommunalt og drives av eieren av senteret, Dag Fjelking, tlf. 62 34 21 58 /62 52 84 00/90 03 00 39. Åpningstid: mai-oktober, kl. 1000-1900. Biltoalettømming kan utføres av den enkelte hele døgnet.

Tjenesten er gratis. Ved egen tømming, eventuelt spyle, sette på lokk.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10
telefaks 62 56 30 02
Ansvarlig enhet
Teknisk drift og anlegg
Telefaks
62 51 06 10
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Tellef Frøysaa
Dato oppdatert 2021-03-16