Om tjenesten
Kort beskrivelse Vakttelefonen har nummer: 971 87 497. Betjent mellom kl. 14.40 - 07.00 på hverdager, samt lørdager, søndager og andre helligdager. I arbeidstiden på hverdagen kontaktes kommunen på ordinær måte: Telefon: 62 56 30 00.

Mer informasjon:
Du kan ringe vakttelefonen når det gjelder vannlekkasjer, tette avløp eller annet som trenger øyeblikkelig assistanse. Vann blir kjørt ut til de abonnenter som blir uten vann. Skaden blir utbedret påfølgende arbeidsdag.

Melding vedrørende veg (vinterdrift el. skader på offentlig vegnett/plasser, torg, parker og idrettsanlegg), meldes i perioden for vinterdrift fra 1 november - 15 april. Ved skade på vegnettet blir det som oftest satt opp sperrebukker og skaden utbedres påfølgende arbeidsdag.
Målgruppe
Hamars befolkning
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Teknisk drift og utbygging
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2017-07-26