Om tjenesten
Kort beskrivelse De som ikke har innlagt vann eller har problemer med egen vannforsyning kan hente vann på kommunale vannposter. Disse er Vangli og Wik.
Målgruppe
Hamar kommunes befolkning
Kriterier/vilkår Abonnenten skal ha et vanntrykk på tilknytningspunktet til kommunal ledning mellom 2 og 8 bar. Avvik meldes opp til vann- og avløpsavdelingen hos Teknisk drift og anlegg.
Om søknadsprosessen
Annen informasjon

Spørsmål om drikkevannskvalitet rettes til vann- og avløpsavdelingen hos Teknisk drift og anlegg.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Vann og avløp hos Teknisk drift og anlegg
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Rådhuset, Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Bjørn Erik Fossen
Dato oppdatert 2017-01-09