Hamar kommunes årsmelding for 2008 har en generell del som sier mye om de store linjene og en del som tar for seg alle resultatenhetene hver for seg. Regnskapet kommer i tillegg. Er man ute etter detalj-kunnskap, er det del 2 man bør kikke i.

Årsmelding del 1

Årsmelding del 2