Veg / gatenavnHusnummerDistrikt - sone
Tinnvegen1, 2, 3, 4Distrikt Vang 
Tiurvegen1 – 44Distrikt Vang 
Todderudvegen1 – 46Distrikt Vang 
Tommelstadvegen1 – 28Distrikt Sentrum 
Tomtervegen2 – 223Distrikt Vang 
Toppenvegen2 – 9Distrikt Vang 
Tordivelen1 – 37Distrikt Vest 
Torfinns Gate1 – 14Distrikt Vest 
Torggata1-91Distrikt Sentrum 
Torggata102 - 145Distrikt Vest 
Torgny Segerstedts Gate13 – 41Distrikt Vest 
Torstingbuvegen1 – 48Distrikt Vang 
Trugel Kantors Gate10 – 36Distrikt Vest