Om tjenesten
Kort beskrivelse Den kommunale skolefritidsordningene (SFO) i Hamar er et frivillig pedagogisk omsorgs- og aktivitetstilbud utenom den obligatoriske undervisningen for barn i 1.- 4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1.- 7.klasse. Alle barneskolene i Hamar gir tilbud om SFO. SFO er en integrert del av skolenes totale virksomhet.

Målgruppe
Elever ved barneskolene i Hamar
Kriterier/vilkår Elever ved skolene i Hamar fra 1.- 4.klasse.
Funksjonshemmede barn fra 1.- 7.klasse
Gebyrer, avgifter osv
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Påmeldingsfrist 15. mars hvert år. For øvrig opptak gjennom hele året. Inntaket gjelder inntil plassen sies opp. Det er ikke nødvendig å søke på nytt for hvert skoleår vedr. selve SFO-plassen.
Klagemulighet I hovedsak får alle plass. Ved eventuell tvist behandles denne i kommunens klagenemnd i henhold til forvaltningslovens §32.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Opplæring og oppvekst
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-11-20