Om tjenesten
Kort beskrivelse Ved flytting til og fra kommunen hvor flyttingen også medfører bytte av skole, skal det alltid meldes fra om dette til den skolen eleven skal flytte fra. Skolen sørger for å sende flyttemelding til elevens nye bostedskommune.
Målgruppe
Elever i grunnskolen
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til Flytting meldes til den enkelte skole hvor vedkommende har vært elev.
Saksbehandlingstid Behandles fortløpende.
Annen informasjon

Flytting ut av kommunen: 

 

  • Flytting meldes til den skolen vedkommende har vært elev.
  • Skolen fyller ut flyttemeldingsskjema og videresender dette til den aktuelle kommune.
    Skolekontoret fyller ut hvilken kommune eleven skal flytte til, påfører underskrift og stempel og sender deretter skjemaet til skolekontoret i ny kommune.
  • Kopi av flyttemelding sendes grunnskolesjefen. 

Flytting inn i kommunen:

 

  • Skolekontoret mottar melding fra elevens tidligere hjemkommune.
  • Skolekontoret fyller ut med ny skole, klasse, dato og påfører underskrift og stempel. Plassering av eleven i Hamar kommune gjøres i henhold til gjeldende inntaksområder. Vær spesielt oppmerksom på klassestørrelse ved den enkelte skole.
  • Dersom klassen(e) er full(e) skal saken gå til grunnskolesjefen for videre behandling.
  • Originalskjema sendes til den aktuelle skolen.
  • Kopi av flyttemeldingen sendes til grunnskolesjefen
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Opplæring og oppvekst
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2017-06-02