Om tjenesten
Kort beskrivelse Undervisning av voksne som har rett til grunnskoleopplæring og/eller spesialundervisning på grunnskolens område. To alternativer:

Alternativ 1: Eksamensrettet.
Opplæringen kan føre fram til grunnskolevitnemål. Dette gir rett til å søke videregående opplæring. For å få fullverdig vitnemål, kreves det karakter i de skriftlige fagene norsk, engelsk og matematikk, og i to av de muntlige fagene naturfag, samfunnsfag og religion, livssyn og etikk (RLE). Man kan også ta eksamen i enkeltfag.

Privatisteksamen

Fagene kan dessuten tas som privatist hvis man har rett til grunnskole etter § 4A-1 i opplæringsloven. Hamar kommune har tilbud om opplæring i disse fagene:
• Norsk
• Engelsk
• Matematikk
• Samfunnsfag
• Naturfag

Alternativ 2: Opplæring i grunnleggende ferdigheter.
Dette er opplæring i grunnleggende lese, skrive og regneferdigheter. Grunnleggende dataferdigheter hører også med til denne opplæringen.

Målgruppe
Voksne som har rett til grunnskoleopplæring og/eller spesialundervisning på grunnskolens område
Kriterier/vilkår Voksne over 16 år som ikke har grunnskole, eller som trenger opplæring i ett eller flere av grunnskolefagene, og som ikke har rett til videregående skole for ungdom, har rett til slik opplæring.(§ 4A-1 i Opplæringsloven).

Voksne med rett til grunnskoleopplæring (§ 4A-1), har rett til spesialundervisning hvis en ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige opplæringstilbudet. (§ 4A-2).

Søkere må ha oppholdstillatelse som kan gi grunnlag for varig opphold og norsk personnummer. Man kan ta ett eller flere fag samtidig. Tilbudet gis på dagtid. Dette tilbudet følger grunnskolens ferier i Hamar.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Aller først - det er mulig skjemaene over kommer opp dobbelt hos deg. Dette er i så fall en teknisk feil. Velg bare ett av skjemaene.
Hovedinntak mai/juni med søknadsfrist 15. februar.
Søknader behandles ellers fortløpende.
Søknaden sendes til Hamar Læringssenter,
avdeling Olsrud, Olsrudvegen 70, 2322 Ridabu.
Saksbehandlingstid Hovedinntak mai/juni med oppstart i følge skoleruta, ca. 15. august.
Klagemulighet Frist for å påklage vedtaket - 3 uker etter mottatt svar. Klagen sendes Olsrud voksenopplæringssenter. Klageinstans: Utdanningsdirektøren.
Annen informasjon

Ved spørsmål: 

  • Hamar kommune tilbyr rådgiving. Ta kontakt med Hamar læringssenter på tlf 62 56 36 80 eller rådgiver på tlf 976 48 318.
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Familie og levekår
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Sverre Nes
Dato oppdatert 2017-12-06