Kontaktperson Styreleder
Espen Bjørkheim
975 50 960
leder@vangfl.no


Nestleder
Anders Wetten
951 41 658
anders.wetten@eidsivaenergi.no


Sportslig leder
Øistein Høisveen
954 59 379
oystein.hoisveen@sykehuset-innlandet.no


Økonomileder
Erik Krogstie
905 06 609
rengskap@vangfl.no

Kommunikasjon & Strategi
Cathrine Glomsvoll
938 64 953
anlegg@vangfl.no


Web adresse
Dato oppdatert 2017-05-02