Hamar kommune besluttet i 2006 å etablere en erstatningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i institusjon eller fosterhjem under barnevernets omsorg i perioden fra 1.januar 1945 til 1.januar 1980.

I forbindelse med saken ble det opprettet et erstatningsutvalg til å informere om ordningen og behandle innkomne saker.

Søknadsfristen for å søke om billighetserstatning gikk ut ved nyttår 2007/2008, og erstatningsutvalget avsluttet sitt arbeid sommeren 2008. Erstatningsutvalget har behandlet 35 søknader.

26 personer er innvilget erstatning. 7 personer har fått avslag på sine søknader og 2 søknader er avvist som for sent innkommet.

For nærmere informasjon anbefales erstatningsutvalget sluttrapport.