16. september er Hamars befolkning invitert til seminar om høyhus sammen med politikere og fagfolk. Nå er det anledning til å engasjere seg, skaffe seg kunnskap og delta i debatten. Seminaret skal følges opp av en serie arbeidsseminarer i løpet av høsten, som skal være grunnlag for arbeidet med en høyhuspolitikk som skal innarbeides i revidert kommuneplan i løpet av 2009.