Om tjenesten
Kort beskrivelse Kommunefysioterapeutene gir tilbud til barn, voksne og eldre med nedsatt funksjonsevne som har plass ved institusjon, eller av ulike grunner skal ha et tilbud i eget hjem, skole eller barnehage. Dette kan være som et ledd i et habiliterings-/rehabiliteringsopplegg eller fordi det er vanskelig å komme til et institutt.
Privatpraktiserende fysioterapeuter gir individuell behandling og varierte gruppetilbud.

Målgruppe
Alle
Kriterier/vilkår Henvendelse direkte til fysioterapeut ved behov. For å få hel eller delvis dekning av utgifter hos privatpraktiserende fysioterapeut, må en ha rekvisisjon fra lege. Ikke nødvendig med rekvisisjon fra lege ved behandling hos manuell terapeut.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att: Avd. Levekår og helse
Annen informasjon

Lenke til vår nettside om Fysioterapi i Hamar kommune

Kommunefysioterapeuter som arbeider med voksne funksjonshemmede og eldre gir tilbud om rehabilitering, undersøkelse, vurdering, rådgivning og behandling. Behandler langtidspasienter i institusjon. Privatpraktiserende fysioterapeuter gir individuell behandling og ulike gruppetilbud. 

Alle driver forebyggende helsearbeid.

Spesielle tilbud individuell fysioterapi:
Manuell terapi:

 • Britt Nøren, Åker Fysioterapi, tlf. 62 53 65 20 
 • Åge Engen, Fysioteam, tlf.62 52 62 99 
 • Marius Engen, Fysioteam, tlf 62 52 62 99
 • Lisette Engh, Engh’s fysikalske institutt, tlf. 62 52 17 13
 • Evt. Romedal fysioterapi, tlf:62 58 36 85  
 • eller Vika fysioterapi, 62 57 76 68

Psykomotorisk fysioterapi:

 • Mona Lønning Kjos, Torggata psykomotorisk fysioterapi, Torggt 71, 4. etasje, 997 32 181
 • Liv Frøyland - Fysioteam gir "Basal kroppskjennskapstrening" som er fysioterapi i samme retning.
 • Evt. Institutt for psykomotorisk fysioterapi, Ringsaker, tlf. 62 34 38 20

Hjerte- og lungefysioterapi:

 • Kari Wilhelmsen, Fysioteam, tlf. 62 53 82 82

Rehabilitering med fordypning i obstetrisk og gynekologisk fysioterapi:

 • Kjersti Smee Jensen, Fysioteam, tlf 62 53 82 82

Rehabilitering med fordypning i obstetrisk og gynekologisk fysioterapi:

 • Kjersti Smee Jensen, Fysioteam, tlf.62 53 65 20

Barnefysioterapi - for barn og unge med sammensatte funksjonshemninger, sansemotorisk usikre, sykdom eller skade i bevegelsesapparatet

 • Tove Svellet Bekkestad, Fysioteam, tlf: 92427858
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Avdeling Familie og levekår
Informasjon om ansvarlig enhet
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2016-06-30