Om tjenesten
Kort beskrivelse Tverretatlig team som en kan henvende seg til med spørsmål om, eller melding av, saker vedrørende seksuelle overgrep. Teamet består av representanter for barneverntjenesten, P.P. tjenesten og helsestasjonen.
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att: Barneverntjenesten
Annen informasjon

En kan henvende seg til teamet for å drøfte en sak anonymt og en vil på bakgrunn av samtalen bli enige om hva som er riktig å gjøre videre. Teamets medlemmer har alle taushetsplikt. Det kan bli aktuelt at teamet får ansvar for å arbeide videre med saken fo å sette inn nødvendige tiltak i samarbeid med det øvrige hjelpeapparat.

Kontakt: Barneverntjenesten v/Alexander Baklie

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 02
Ansvarlig enhet
Barn og familie
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2018-07-27