Om tjenesten
Kort beskrivelse Personer som har behov for langvarige, sammensatte og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Når det gjelder mennesker som omfattes av psykisk helsevern ( spesialisthelsetjenesten) er alle gitt en rett til å få utarbeidet en individuell plan.
Målgruppe
Personer som trenger sammensatte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 00, telefaks 62 56 30 02
Ansvarlig enhet
Familie og levekår
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Vangsvegen 51

Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Wenche Neby
Dato oppdatert 2015-11-09