Om tjenesten
Kort beskrivelse Praktisk orientert opplæring i kombinasjon med sosial trening og evt. språktrening. 12 hele plasser/24 halve plasser. Kvalifisering/avklaring innenfor praksisområdene: Kantine/renhold, snekkerverksted, enkle transport- og serviceoppdrag, vedproduksjon, søm og aktiviteter og kunnskap i arbeid med utviklingshemmede.
Kriterier/vilkår Individuell vurdering/ behovsavklaring etter søknad via NAV. Gjelder personer som er bosatt i Hamar og er over 18 år.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Vedlegg (til skjema) Innsøking via NAV Hamar.
Henvendelse: Triangelgården, Torggata 63-65.
Søknadsfrist Fortløpende.
Saksbehandlingstid Fortløpende! Individuell vurdering i henhold til begrunnet søknad, hvor rettighetene søkes ivaretatt.
Kan være ventetid på oppstart avhengig av ledig plass.
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Hamar Arbeid & Aktivitet (Levekår og helse)
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Olsrudveien 70, 2322 Ridabu.
Telefon: 62 56 36 60.
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Kari Engebretsen.
Dato oppdatert 2015-02-20