Dagfinn Nyborg, leder
Anne Steiro
Stein Frøysang
Ungdomsrådet oppnevner en repr.
Rådmannen oppnevner en repr. fra adm.