Om tjenesten
Kort beskrivelse Kommunal psykososial kriseberedskap er slik:

Hverdag: Henvendelser direkte til kommunens sentralbord tlf. 62 56 30 00. Henvendelser til legevakt tlf. 62 53 19 00.

Hverdag etter 16.00 og natt: Henvendelser til legevakt tlf. 62 53 19 00.

Helg og helligdager: Henvendelser til legevakt tlf. 62 53 19 00. Henvendelser direkte til krisetelefon som disponeres av vakthavende i kommunalt kriseteam. Tlf. 952 411 55.

Relaterte tjenester
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Familie og levekår
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Hege Raastad
Dato oppdatert 2016-02-19