Det er to ulike digtale tjenester å velge mellom: 

www.flytteportalen.no 

www.flyttemeldingen.no