Om tjenesten
Kort beskrivelse Hver høst gis det tilbud om vaksine mot influensa til alle over 65 år og til personer med hjerte/lungelidelser og diabetes i alle aldre. Vaksinen settes ved smittevernkontoret i rådhuset - vanligvis på oppsatte datoer i oktober.

Søk "Årets influensavaksine" på våre nettsider eller ring 62 56 30 10 for å sjekke årets datoer.
Kriterier/vilkår Alder over 65 år eller personer med kronisk hjerte-lungelidelse og diabetes.
Gebyrer, avgifter osv Vaksine (prisinformasjon)
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Annen informasjon

Dato og sted for vaksinasjon annonseres i lokalavisa, på internett og det enkelte sykehjem i kommunen i løpet av september/oktober hvert år.

Til orientering: Pneumokokkvaksine anbefales til alle over 65 år (tas hvert 10 år) og spesielt til personer med lungeproblemer. 

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10.
Ansvarlig enhet
Levekår og helse
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2018-10-11