Om tjenesten
Kort beskrivelse Hver høst gis det tilbud om vaksine mot influensa til alle over 65 år og til personer med hjerte/lungelidelser og diabetes i alle aldre.
Kriterier/vilkår Alder over 65 år eller personer med kronisk hjerte-lungelidelse og diabetes.
Gebyrer, avgifter osv Vaksine (prisinformasjon)
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Annen informasjon

Dato og sted for vaksinasjon annonseres i lokalavisa, internett og det enkelte sykehjem i kommunen. Til orientering: Pneumokokkvaksine anbefales til alle over 65 år (tas hvert 10 år) og spesielt til personer med lungeproblemer. 

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Levekår og helse
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Mette Ulvevadet
Dato oppdatert 2014-07-10