Om tjenesten
Kort beskrivelse Skal du ut og reise? Hamar kommune gir vaksine i forhold til spesielle sykdommer du kan pådra deg ved reise til andre deler av verden.

Husk å tenke på vaksine i god tid før reisen! Minimum to måneder før. Sjekk hvilke vaksiner du har og hvilke vaksiner du trenger. Har du en diagnose du medisineres for, bør du sjekke med legen din om denne er til hinder for vaksine.

Timer kan bestilles og avbestilles på nett, der kan du også stille enkle spørsmål. Telefontid for timebestilling og spørsmål tirsdag og torsdag klokka 09.00 – 10:00. Telefon: 62 56 31 38.
NB! Smittevernkontoret bruker å være lukket noe i ferier/høytider.
Sommerstengt 2018:
Onsdag den 25.07
Fredag den 27.07
Mandag den 30.07
Onsdag den 01.08

Betaling: Bankkort kan brukes etter at vaksinen er satt. NB! Hvis du ikke møter til oppsatt vaksinetid - uten avbestilling - faktureres du med kroner 312,-.

Kontoret bemannes av helsesøstrene Anne Wangen, Synnøve Aamodt Svelle og Leila Barmaki. Medisinsk-faglig ansvarlig: Kommuneoverlege Bente Bjørnhaug Pedersen.

Andre oppgaver ved Smittevernkontoret:
Vaksinasjon og veiledning gis også til grupper som er spesielt utsatt for smitte i forbindelse med arbeid eller livsstil.

Tuberkulosekontroller: For innvandrere som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose og for arbeidstakere i spesielle situasjoner + Smitteoppsporing der tuberkulose er påvist.

Helsekontroll av nybosatte flyktninger og eventuelt familiegjenforente.

Influensavaksine og meningokokk-vaksine.

Noen land i Afrika og Sør-Amerika krever gul feber-vaksine før innreise med internasjonalt vaksinasjonskort. Dette utstedes hos oss.

Etter avtale dekker Reisevaksinasjons/ smittevernkontoret i Hamar også Ringsaker og Løten.

NB! Hamar statlige mottak har egen sykepleier/helsesøster. (Tlf. 62 59 80 23.)
Målgruppe
Personer som skal reise utenlands
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Om søknadsprosessen
Annen informasjon

Hvis du søker informasjon om ordinær vaksine til barn/unge, gå til Helsestasjonens webside.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 00, 62 56 30 10.
Ansvarlig enhet
Familie og levekår
Besøksadresse Vangsvegen 51, 2317 Hamar.
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Bente Bjørnhaug Pedersen, kommuneoverlege
Dato oppdatert 2018-07-24