Om tjenesten
Kort beskrivelse Det er anledning til å klage på både omfanget av helsetjenester og kvaliteten på helsetjenester
Målgruppe
Alle
Kriterier/vilkår Misnøye med den helsetjenesten man har fått
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Annen informasjon

Det skal klages skriftlig på det forhold man er misfornøyd med eller på navngitt helsearbeider. Klagen sendes Levekår og helse.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Familie og levekår
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Margit Nordstoga
Dato oppdatert 2016-10-25