Om tjenesten
Kort beskrivelse Med bakgrunn i opplæringsloven, gir spesialpedagogisk team spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn i barnehage/hjem, til barn i skolepliktig alder, ungdom og voksne med særskilte språkvansker, stemmeproblemer, taleflytvansker og vansker med å svelge.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Opplæring og oppvekst
Informasjon om ansvarlig enhet
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-11-20