Om tjenesten
Kort beskrivelse Ved behov for legehjelp:

I tidsrommet kl 0800-1600 på hverdager, brukes egen fastlege.

Hvis man ikke har egen fastlege i kommunen, kan man henvende seg til Legevakten, tlf 62 53 19 00.

I tidsrommet kl 1600-0800 og lørdag/sondag/helligdag kontakter man Legevakten, Sentralsjukehuset i Hedmark Hamar, tlf 62 53 19 00.
Målgruppe
Personer som trenger legehjelp
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Levekår og helse
Telefaks
62 56 30 01
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Mette Ulvevadet
Dato oppdatert 2017-05-15