Om tjenesten
Kort beskrivelse Hamar kulturskole er et kulturfaglig kompetansesenter for barn, unge, grunnskolen og frivillige kulturorganisasjoner i Hamar kommune. Undervisningen er i hovedsak lokalisert i kulturhuset.
Målgruppe
Alle innbyggere i Hamar kommune.
Kriterier/vilkår Tilbudet er for alle innbyggere med bostedsadresse innen Hamar kommune.
Gebyrer, avgifter osv
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Søknadsfrist for hovedopptak hvert skoleår er i løpet av juni måned. Opptak skjer for øvrig fortløpende gjennom året ved ledige plasser i henhold til venteliste. Søknader blir registret hele året.
Annen informasjon

Nærmere om undervisningstilbudet

Individuell opplæring på strykeinstrumentene fiolin, bratsj, cello og kontrabass. Samspill i aspirantorkester og ungdomsorkester.  
 

Individuell opplæring i pianospill. Tilbudet inkluderer også klassisk musikk og jazz i solo så vel som samspill. Søkere må ha tilgang til piano eller elektrisk piano. Keyboard, el.orgel eller lignende, kan ikke benyttes.


Opplæring i billedkunst som egger vekt på å utvikle barns skaperglede og fantasi gjennom arbeid med ulike materialer og teknikker. Elevene deles inn i grupper på 10 etter alder. Undervisningen foregår 3 kvelder i uken fra kl. 17.00. 


Skolen har noen elevplasser for akustisk gitar og sang. Blåsere anbefales vanligvis medlemskap i korps, men skolen har noen få plasser for enkeltundervisning på fløyte, klarinett og saksofon. 

 

Organisering: Skoleåret er på 36 uker og følger grunnskolens skolerute med fratrekk av 1 uke ved skoleårets begynnelse og 1 uke ved skoleårets slutt. Kulturskolen gir opplæring både individuelt og i grupper.  


Skolepenger: Skolepenger fastsettes årlig av Hamar kommunestyre. Skolepengene blir ikke redusert for timer eleven har forsømt eller av annen grunn har sagt fra seg, og læreren plikter ikke å ta igjen slike timer. Skolepenger innbetales innen 15. mars for vårsemesteret og innen 15. oktober for høstsemesteret. Innbetalingsblankett sendes fra kommunen. Skolepengene blir ikke refundert med mindre det gjelder flytting fra kommunen eller lengre tids sykdom ( mer enn 4 uker), som er dokumentert ved legeerklæring. 


Undervisningsmateriell: Eleven må skaffe materiell som er nødvendig for å følge undervisningen. 


Utmelding: Utmelding sendes skriftlig til kulturskolens administrasjon innen 1. desember for vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret. Det ligger elektronisk utmeldingsskjema på kulturskolens hjemmeside. Dersom disse fristene ikke overholdes vil eleven regnes som innmeldt til påfølgende semester. Det vil si at skolepengene må innbetales som om eleven fremdeles mottar undervisning i kulturskolen.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret tlf. 62 56 30 10.
Ansvarlig enhet
Kulturkontoret
Besøksadresse Hamar kulturhus
Torggata 100
2317 HAMAR
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Anette Solberg
Dato oppdatert 2021-05-03