Om tjenesten
Kort beskrivelse For personer som ønsker å starte eller flytte eller ved eierskifte av frisørsalonger, hud- og fotpleiesalonger, helsestudio, solstudio, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet skal ha godkjenning av kommunen (miljørettet helsetjeneste). Det er lokalene og utstyret som skal godkjennes, og det er stilt krav til utøvelsen.
Kriterier/vilkår Oppstart eller flytting av frisørsalonger, hud- og fotpleiesalonger, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att: Miljørettet helsetjeneste v/avd.ing. Egil Johansen
Annen informasjon

Innehaver eller den som vil drive slik virksomhet må fylle ut et eget søknadsskjema som sendes Levekår og helse, miljørettet helsetjeneste ved Egil Johansen. Det kan også gis råd og veiledning hvis ønskelig.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 55 30 01
Ansvarlig enhet
Levekår og helse
Telefaks
62 53 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Mette Ulvevadet
Dato oppdatert 2015-03-11